Söfnunarstefna

1.gr.
Stefnt skal að því að listaverkaeign safnsins gefi góða mynd af verkum eftir listamenn Suðurnesja frá öllum tímum.

2.gr.
Stefnt skal að því að listaverkaeign safnsins gefi góða mynd af samtímalist á landinu öllu.

3.gr.
Safnið skal hvetja unga listamenn af Suðurnesjum til dáða með kaupum á verkum þeirra eins og hægt er miðað við fjárframlög hverju sinni.

4.gr.
Stefnt skal sérstaklega að söfnun verka eftir börn og unglinga úr Reykjanesbæ og ætlunin að koma upp góðu yfirliti yfir listiðkun þeirra.

5.gr.
Forstöðumaður tekur ákvarðanir um gjafir sem safninu eru boðnar og metur hvort taka eigi við þeim. Það er ekki heimilt að taka við gjöfum sem kvaðir fylgja. Gjöf skal fylgja gjafabréf undirritað af gefanda.

6.gr.
Listasafn Reykjanesbæjar sér um innkaup listaverka fyrir hönd bæjarins miðað við fjárframlög hverju sinni.

7.gr.
Gjafir og fjárframlög til safnsins eru frádráttarbær til skatts, sbr ákvæði laga um tekjuskatt og eignaskatt nr. 75/1985 með áorðnum breytingum.